15 Ян. 2009 г.
Определяне на дължимия местен данък

Уважаеми колеги,Обръщаме ви внимание, че при определяне на дължимия местен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, трябва да имате предвид разпоредбите на Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните...

11 Дек. 2008 г.
Проект за изменение на правилника за вписване.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Проект за изменение на Правилник за вписване, който беше обсъден в Министерство на правосъдието на 09.12.2008 г. в 16:00 часа. Проектът е изготвен от Агенция по вписванията. Моля Ви да дадете, ако счетете за необходимо, писмените си становища до 16....

08 Дек. 2008 г.
Вписвания.

Уважаеми колеги,Моля своевременно с оглед запазване интересите на гражданите, да изпращате на e-mail адреса на Нотариалната камара информация за всички трудности и незаконосъобразни според Вас откази и действия на Службите по вписванията, с цел информиране на Министерството на правосъдието като...

05 Дек. 2008 г.
Общо събрание на Международния институт за история на Нотариата

На 30 ноември в сградата на Висшия съвет на Френския нотариат в Париж, се проведе редовното Общо събрание на Международния институт за история на Нотариата, асоциирана организация към Международния съюз на Нотариата.

Председателят на Нотариалната камара на Република България, г-н Димитър...

05 Дек. 2008 г.
Информация за посещението на българската делегация в Братислава

Да поздравим колегите Валентина Механджийска и Красимир Анадолиев, успешно изпълнили мисията си да проповядват принципите на българската нотариална компетентност в Словакия.

Предлагаме на вашето внимание информацията за посещението на българската делегация в Братислава, поместена на сайта...

05 Дек. 2008 г.
Съветът на нотариусите свиква разширена работна група към Нотариалната камара, във връзка с изготвената концепция относно комплексна защита на правото на собственост, включително и противодействието на измамите с недвижими имоти.

Съветът на нотариусите свиква разширена работна група към Нотариалната камара, която ще включва членовете на Съвета на нотариусите и нотариусите Ивайло Николов, Енчо Енчев, Ивайло Иванов, Чайка Бележкова, Светлана Миленкова, Татяна Александрова, Денчо Денчев за събиране на допустими идеи и...

Страници