Работно заседание на Министерството на правосъдието и Нотариалната камара.

На 22 и 23 ноември в курорта Пампорово се състоя работно заседание на Министерството на правосъдието и Нотариалната камара. Темата на заседанието бе „Перспективи и предизвикателства пред нотариалната дейност”.

На срещата бе демонстриран и дискутиран новия електронен имотен регистър, изготвен от Агенцията по вписванията. Дискутирани бяха и необходимите изменения на Наредба № 32, във връзка с функционирането на информационната система на Нотариалната камара, включваща Регистър пълномощни (относно разпореждане с недвижими имоти), Регистър завещания и Регистър фалшиви документи, за които Нотариалната камара има вече разработен софтуер и закупена техника (сървъри).

Коментирана беше необходимостта от законодателни промени за защита правото на собственост във връзка с Декларацията на СЮБ, която инкорпорира основно в себе си съвместните предложения на Нотариалната камара и Главна прокуратура за комплексни промени в различни нормативни актове.

Във връзка с предложенията за изменение на Тарифата за нотариалните такси и предложението на Нотариалната камара до Министерството на правосъдието за членове на работната група, в състав: Димитър Танев, Адела Кац-Бояджиева, Жернанд Бехар и Наталия Стоева (МП вх. № 11-03-10/25.04.2008 г.) за подготовка на Проект за изменение на Тарифата, бе дискутирана необходимостта от започване на съответните действия от страна на Министерството на правосъдието.

На срещата бe дискутиран и въпроса за встъпването на република България в заведените дела срещу Република Франция и Федерална република Германия относно изискването за гражданство за достъп до професията нотариус.

Срещата протече под формата на открит диалог, конкретност и конструктивност – за решаването на всеки проблем се поставят определени срокове.

На заседанието присъстваха Министърът на правосъдието – Миглена Тачева, Директорът на Агенцията по вписване – Даниела Митева, служители от инспектората на министерството – Нели Маданска, Росица Вълкова, Катя Челипова и др. От нотариусите присъстваха Димитър Танев, Красимир Анадолиев, Красимир Катранджиев, Валентина Механджийска, Диана Чакърова, Илия Иванов, Камен Каменов, Светлин Мекушински и Валери Манчев.

Димитър Танев