Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

Апелативен съд гр. Пловдив обхваща следните Окръжни съдилища: ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, ПАЗАРДЖИК, КЪРДЖАЛИ, СМОЛЯН.

Председател на Нотариална колегия към Апелативен съд - Пловдив – нотариус Меглена Илиева Ангелова-Цацарова, рег. № 155, с район на действие РС гр. Пловдив.