Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Апелативен съд гр. Бургас обхваща следните Окръжни съдилища: БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ.

Председател на Нотариалната колегия при Апелативен съд гр. Бургас е нотариус Виктория Дралчева, с рег. № 491, с район на действие - съдебен район на РС-Бургас.

За контакт с Нотариална колегия при Апелативен съд гр. Бургас:

-  имейл rkburgas@gmail.com