Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Апелативен съд гр. Варна обхваща следните Окръжни съдилища: ВАРНА, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД.

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Диана Борисова Бейлерян, рег. № 012, с район на действие РС гр. Варна.

Нотариалната колегия разполага с офис на адрес гр. Варна, ул. "Владислав Варненчик" № 55, ет. 4. Административен секретар Цветомира Христова, тел.0876/30 60 05, https://rnk-varna.org/, e-mail: rnk_varna@abv.bg, Приемно време: вторник и четвъртък
10:00 – 12:00 часа