Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Апелативен съд гр. Бургас обхваща следните Окръжни съдилища: БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ.

Председател на Нотариалната колегия при Апелативен съд гр. Бургас е нотариус Милена Илчева, с рег. № 257, с район на действие - съдебен район на РС-Бургас