Съюзът на юристите в България и Министерство на правосъдието на 31 октомври организираха национална конференция под патронажа и с участието на Президента на Република България, на тема: "Имотни измами - проблеми и противодействие"

Целта на конференцията бе да се анализират съществуващите проблеми при измамите със собствеността и да се предложат конкретни решения за тяхното преодоляване.

Конференцията бе открита от Президента Георги Първанов и г-н Владислав Славов - Председател на СЮБ. Участие в дискусиите взеха проф. Лазар Груев - Председател на Върховния касационен съд, Илонка Райчинова - зам-министър на правосъдието, зам.-главния прокурор Валери Първанов.

На конференцията бяха изнесени доклади от адв. Йосиф Герон – зам. председател на Съюза на юристите в България, Димитър Танев – председател на Нотариалната камара на Р България /докладът ще бъде публикуван в „Нотариален бюлетин”/, Мариела Дончева /гр. Варна/ - съдия в Апелативен съд – гр. Варна /докладът бе прочетен от нотариус Дешка Рачевец/, Николай Георгиев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, адв. Ина Лулчева, Георги Арабаджиев – н-к сектор в Дирекция „Противодействие на общата престъпност” в МВР и Деньо Терзийски- директор на гл. дирекция „Досъдебно производство” в МВР.

Докладът на Нотариалната камара предложи не единични, фрагментарни, а комплексни промени в различни нормативни актове, относно държавната защита на правото на собственост. Позицията на Нотариалната камара бе формирана вследствие дискусията на съвместния семинар с Главна прокуратура в Цигов чарк през юни. Идеите бяха детайлизирани в писмо до Главна прокуратура от 07.07.2008г. Напомняме на колегите, че семинарът се състоя след среща със зам.-главния прокурор Валери Първанов през пролетта с четирима членове на Съвета на нотариусите, където той постави задачата Камарата да излезе със свои предложения и идеи за защита на тази национална ценност, както той се изрази – правото на собственост.

В дните преди конференцията и на самата нея бе обсъден проект за декларация /участва нотариус Димитър Танев/, чийто текст публикуваме по-долу. Маркираните предложения са съвместни на Нотариалната камара с Главна прокуратура – извън самостоятелните предложения на Прокуратурата за изменения в Наказателния кодекс.

Димитър ТаневПредседател на Съвета на нотариусите

Проект на декларация можете да видите ТУК.