Oспорване на заповеди за вписване в Нотариалната камара

Информация за оспорване на заповедите за вписване в Нотариалната камара на класираните за съответните съдебни райони кандидати за нотариуси можете да видите ТУК и на сайта на Върховния административен съд. Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заповедта за извършване на проверки на нотариалните кантори на новоприетите нотариуси можете да видите ТУК.