03 Юли 2009 г.
Нотариалната камара придоби изцяло и безусловно от фирмата „Сиела софт енд паблишинг” АД правата върху програмния продукт „Нота Регистър 2008”. Наименованието на продукта вече е „Нотариус Футурум”.

Уважаеми колеги,Нотариалната камара придоби изцяло и безусловно от фирмата „Сиела софт енд паблишинг” АД правата върху програмния продукт „Нота Регистър 2008”. Наименованието на продукта вече е „Нотариус Футурум”.

Подробности относно придобиването на правата, следващите...

29 Юни 2009 г.
Указания на Съвета на нотариусите относно измененията в Тарифата за нотариалните такси в сила от 01.07.2009 година

Указания на Съвета на нотариусите относно измененията в Тарифата за нотариалните такси

В раздел І - “Обикновени нотариални такси”

В т. 1 са увеличени размерите на таксите по б. “а”, “б”, “в” и “г” и се създава нова буква “д”. Забележка: Посочените в т. 1, б. “б” и...

27 Юни 2009 г.
За първи път отбор от български нотариуси представи Нотариалната камара на Република България на спортни олимпийски игри, проведени в периода 14 - 17 май т. г. в Полша

В периода от 14 до 17 май 2009 г. в градчето Мшана Долна, Полша се проведе VIII – та поред Нотариална спортна олимпиада. В Олимпиадата тази година участваха отбори от регионалните колегии в Полша и сборни отбори от Словакия, Унгария, Украйна, Русия. За първи път в надпреварата се включи и отбор...

23 Юни 2009 г.
Нов Семеен кодекс

Уважаеми колеги,

В бр. 47 на Държавен вестник от 23 юни 2009 г. бе публикуван новият Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г. Колегите, които се интересуват от материали по повод правните проблеми на брачния договор, който за пръв път се въвежда у нас, могат да се обърнат...

15 Юни 2009 г.
Френско-български семинар във Велико Търново

На 13 юни 2009 г. във Велико Търново се проведе 3-ият френско-български семинар, на който взеха участие нотариус Жан-Пиер Фере – председател на Висшия съвет на френския нотариат, нотариус Пиер Беке – делегат на Висшия съвет на нотариата за България, нотариус Лионел Галиез и Франсоа-Ксавие Бари...

12 Юни 2009 г.
Закон за допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 44 на Държавен вестник от 12.06.2009 г. бе публикуван Закона за допълнение на Закон за търговския регистър

Страници