03 Септ. 2009 г.
Наредба за реда за водене, съхраняване и достъп до Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

На 27 и 31 август, т. г. се проведоха две заседания, които може би ще останат и единствени,  по изготвяне на Наредба за реда за водене, съхраняване и достъп до Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

На заседанията присъства нот. Поелина Тихова. Становището ни с колегата Тихова...

03 Септ. 2009 г.
Проект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с достъпа до масивите на МВР и ЕСГРАОН

Колеги,

На 31 август и на 2 септември 2009 г. се състояха работни срещи в Министерството на вътрешните работи. Срещите се организираха от Зам.-министърът г-н Веселин Вучков и на тях присъстваха Председателят на Комисията по правните въпроси на 41-то Народно събрание, г-жа Искра Фидосова,...

02 Септ. 2009 г.
Промяна в часа на откриване на семинара в хотел "Калиста", Старозагорски минерални бани

Уведомяваме всички нотариуси, че съвместният семинар с нотариуси от страната и лектори, нотариуси от Германия, който ще се състои на 19 – 20 септември 2009 година в хотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани, ще започне в 12.00 часа на 19 септември 2009 година в залата на хотел „Калиста”....

02 Септ. 2009 г.
Предложения и сигнали във връзка с дейността на Агенцията по вписванията

Колеги,

Моля да отправяте до Нотариалната камара предложения и сигнали, касаещи подобряване работата на Агенцията по вписванията, които ще предоставим на Министерството на правосъдиет.

Димитър Танев

Председател на Нотариалната камара

...

31 Авг. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси

На вниманието на всички нотариуси

„АГРОХОЛД” АД уведомява всички нотариуси, че не са издавали пълномощни с разпореждане с недвижими имоти, учредяване на вещни права или обременяване с тежести върху такива имоти, собственост на дружеството. С цел гарантиране интересите на „АГРОХОЛД” АД,...

21 Авг. 2009 г.
Съвместен българо-немски семинар, 19-20 септември 2009 г., хотел "Калиста", Старозагорски минерални бани

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието от името на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Германия да ви поканя да участвате в съвместния семинар с нотариуси от страната и лектори, нотариуси от Германия, който ще се състои на 19 – 20...

Страници