27 Юни 2009 г.
За първи път отбор от български нотариуси представи Нотариалната камара на Република България на спортни олимпийски игри, проведени в периода 14 - 17 май т. г. в Полша

В периода от 14 до 17 май 2009 г. в градчето Мшана Долна, Полша се проведе VIII – та поред Нотариална спортна олимпиада. В Олимпиадата тази година участваха отбори от регионалните колегии в Полша и сборни отбори от Словакия, Унгария, Украйна, Русия. За първи път в надпреварата се включи и отбор...

23 Юни 2009 г.
Нов Семеен кодекс

Уважаеми колеги,

В бр. 47 на Държавен вестник от 23 юни 2009 г. бе публикуван новият Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г. Колегите, които се интересуват от материали по повод правните проблеми на брачния договор, който за пръв път се въвежда у нас, могат да се обърнат...

15 Юни 2009 г.
Френско-български семинар във Велико Търново

На 13 юни 2009 г. във Велико Търново се проведе 3-ият френско-български семинар, на който взеха участие нотариус Жан-Пиер Фере – председател на Висшия съвет на френския нотариат, нотариус Пиер Беке – делегат на Висшия съвет на нотариата за България, нотариус Лионел Галиез и Франсоа-Ксавие Бари...

12 Юни 2009 г.
Закон за допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 44 на Държавен вестник от 12.06.2009 г. бе публикуван Закона за допълнение на Закон за търговския регистър

09 Юни 2009 г.
Стажуване в нотариална кантора

В съответствие с промените в Закона за съдебната власт, чл. 297, ал. 3 (ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г.), стажът за придобиване на юридическа правоспособност „ се провежда в районен съд, в окръжен съд, в районна прокуратура и в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел, както и при адвокат и...

08 Юни 2009 г.
Информационна система "Единство". Изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с измененията в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, Информационната система "Единство" е вече законов факт. За информация виж ДВ, бр. 42.              

Изменение ...

Страници