02 Септ. 2009 г.
Промяна в часа на откриване на семинара в хотел "Калиста", Старозагорски минерални бани

Уведомяваме всички нотариуси, че съвместният семинар с нотариуси от страната и лектори, нотариуси от Германия, който ще се състои на 19 – 20 септември 2009 година в хотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани, ще започне в 12.00 часа на 19 септември 2009 година в залата на хотел „Калиста”....

02 Септ. 2009 г.
Предложения и сигнали във връзка с дейността на Агенцията по вписванията

Колеги,

Моля да отправяте до Нотариалната камара предложения и сигнали, касаещи подобряване работата на Агенцията по вписванията, които ще предоставим на Министерството на правосъдиет.

Димитър Танев

Председател на Нотариалната камара

...

31 Авг. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси

На вниманието на всички нотариуси

„АГРОХОЛД” АД уведомява всички нотариуси, че не са издавали пълномощни с разпореждане с недвижими имоти, учредяване на вещни права или обременяване с тежести върху такива имоти, собственост на дружеството. С цел гарантиране интересите на „АГРОХОЛД” АД,...

21 Авг. 2009 г.
Съвместен българо-немски семинар, 19-20 септември 2009 г., хотел "Калиста", Старозагорски минерални бани

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието от името на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Германия да ви поканя да участвате в съвместния семинар с нотариуси от страната и лектори, нотариуси от Германия, който ще се състои на 19 – 20...

21 Авг. 2009 г.
Есенен семинар на Нотариалната камара във връзка с новия Семеен кодекс и Нотариална спортна спартакиада Гранд хотел "Варна", 25 - 27 септември 2009 година

Уважаеми колеги,

 Имам удоволствието от името на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България да ви поканя да участвате в първата нотариална Спартакиада, съчетана с есенния семинар с нотариуси от страната, които ще се проведат от 25 до 27 септември 2009 година в...

20 Авг. 2009 г.
Работна среща в Министерство на правосъдието със Зам.-министър Жанета Петрова

На 19.08.2009 г. в Министерството на правосъдието се състоя работна среща между Заместник-министър Жанета Петрова и Димитър Танев, Председател на Нотариалната камара, Красимир Анадолиев, Заместник-председател на Нотариалната камара и Илия Иванов, член на Съвета на нотариусите.

На срещата...

Страници