08 Окт. 2009 г.
Среща в Комисията за защита на личните данни

Днес, 7 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе работна среща на представители на Нотариалната камара в лицето на нот. Красимир Анадолиев, зам.-председател на Съвета на нотариусите, нот. Красимир Катранджиев, нот. Камен Каменов, членове на съвета и административня...

06 Окт. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси и помощник-нотариуси

Заповед № ЛС-И-964/30.09.2009 г. на Министъра на правосъдието, с която се насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване на 19 и 20 ноември 2009 г.

Образец на заявление, виж ТУК...

02 Окт. 2009 г.
Ателие-дискусия на Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията

Днес, 2 октомври 2009 г. Нотариалната камара на Република България бе домакин на третото ателие-дискусия, организирано от Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията. Мероприятието се проведе в хотел Радисън САС и бе открито от Председателя на Асоциацията, нотариус Карел Тобак...

02 Окт. 2009 г.
Информация за изпълнение на задълженията на нотариусите във връзка с иформационната система „Единство”

Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание образователна информация от Наско Борисов, юрист – ръководител поддръжка и актуализация в „Сиела”, включително и на „Нотариус Футурум”, с която да добиете необходимата най-обща представа за естеството на действията, които вършим и трябва да извършим...

30 Септ. 2009 г.
Промени в ЗБДС и ЗННД

Днес, 30 септември 2009 г. се проведе заседание на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Бях поканен да взема участие в работата на комисията, на която депозирах становище на Нотариалната камара, в което подкрепяме предложените текстове, чието съдържание можете да видите в съобщението...

30 Септ. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси във връзка с влизането в сила на Семейния кодекс

Предоставяме на вниманието на всички нотариуси материали във връзка с новия Семеен кодекс. По тези въпроси има публикувани в Нотариален бюлетин следните статии на проф. д.ю.н., чл. кор. Цанка Цанкова:

Нотариален бюлетин, бр.2, 1999 г., Имуществено брачният режим в проекта за нов Семеен...

Страници