24 Септ. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси!

Уведомление от Посолството на Република България в Букурещ за анулирано пълномощно.

18 Септ. 2009 г.
Среща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Вчера, 17 септември, се състоя среща между Директора на АГКК, инж. Цветен Боев, служители на Агенцията и Димитър Танев, Председател на Нотариалната камара, Красимир Анадолиев, Зам.-председател и Денчо Денчев, Председател на Нотариалната колегия към АС гр. Велико Търново.

Срещата не...

18 Септ. 2009 г.
Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Уважаеми колеги,Представяме на вашето внимание таблиците за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Напомняме Ви, че сроковете за въвеждането и изпращането на тези данни е съобразно пар.5 и пар.6 от ЗР на Наредба № 32 за...

16 Септ. 2009 г.
Среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството с България към Висшия съвет на Френския нотариат с екип на Министерството на правосъдието

Колеги,

Днес, 16 септември 2009 г. по покана на Нотариалната камара на Република България в Министерството на правосъдието се състоя среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството...

15 Септ. 2009 г.
Предварителна програма на Семинара в Гранд хотел "Варна", 25 и 27 септември 2009 година

Предварителната програма на семинара на тема "Новият семеен кодекс, брачни режими" можете да видите ТУК

10 Септ. 2009 г.
Модул за преминаване към автоматичен трансфер на данни между електронните архиви на нотариусите и единен нотариален регистър „Единство”

Уважаеми колеги,

 За синхронизация на данните между електронните регистри на нотариусите и единния нотариален регистър „Единство” е разработен модул, който е собственост на Нотариалната камара и е безплатен за всички кантори.Освен автоматичния трансфер на данни, модулът ще изпълнява...

Страници