19 Окт. 2009 г.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕДИНСТВО”

Инструкция за работа с модулите и таблиците изтеглете от ТУК.Модул за автоматично подаване на данни към информационна система "ЕДИНСТВО" изтеглете от ТУК.Ако при...

17 Окт. 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси

Във връзка със зачестилите случаи и постъпили сигнали за злоупотреба от недобросъвестни лица с договори за продажба на недвижими имоти, моля да имате предвид следните писма :

Столична общинска агенция за приватизация - ТУК

Столична...

16 Окт. 2009 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с проведената Първа национална спартакиада на нотариусите в Република България и семинар на тема "Новият семеен кодекс", представяме на Вашето внимание информация за заснетите видео и аудио материали. За повече информация вж. ТУК...

16 Окт. 2009 г.
Отпаднал проект за изменение на ЗННД

Проектът за изменение

 Колеги, днес сутринта ми се обадиха от Министерството на правосъдието и ми обясниха, че тези промени не могат да станат факт. Действително тези текстове не са концепцията на Нотариалната камара за създаване на Депозитна каса, но поставяха началото на правната й...

09 Окт. 2009 г.
Съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия, 7-8 ноември 2009 г., "Perun Lodge hotel", гр. Банско

На 7 и 8 ноември 2009 г. в "Perun Lodge hotel" Банско ще се организира съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия. Темата на семинара е "Режим на упълномощаване съгласно руското и българското законодателство".

Поради краткия срок до провеждане на семинара и ограничения...

08 Окт. 2009 г.
Проект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Тази седмица, в изпълнение на приетата от Правителството законодателна Програма на МС за периода 01 септември – 31 декември 2009г., относно „забрана за разплащане в брой при сделки с недвижими имоти”, в Министерство на правосъдието се работи по проект за изменение на ЗННД. Предлагаме на Вашето...

Страници