26 Апр. 2024 г.
Публикувана е Заповед № СД-05-74/19.04.2024 г., с която се изменя Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. за насрочване на конкурс за нотариуси.

Уважаеми дами и господа,

На официалната страница на Министерство на правосъдието е публикувана Заповед № СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието, с която се изменя Раздел III, т. 1 на Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. за насрочване на...

24 Апр. 2024 г.
Проведе се кръгла маса на тема „Актуални проблеми на саморъчните завещания - мерки за борба със злоупотреби“

На 23.04.2024 г. в зала 134 на Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Актуални проблеми на саморъчните завещания - мерки за борба със злоупотреби“.

В дискусиите участваха- Светлана Калинова-съдия от ВКС, Даниела Георгиева и Лиляна Кузманова...

16 Апр. 2024 г.
Поздравление на Председателя на Съвета на нотариусите по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите

Днес е Денят на Конституцията!

 

Позволете ми от името на Съвета на нотариусите да Ви поздравя с професионалния празник на юристите, както Вас, така и служителите в нотариалните кантори и вашите...

20 Март 2024 г.
Програма за Национален семинар на Нотариалната камара - 30.03.2024 г., София, хотел "Астория"

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание програма за Национален семинар на Нотариалната камара на Република България, който ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) в хотел „Астория“ - София (...

05 Март 2024 г.
Съобщение пред Българска телеграфна агенция от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България – нот. Димитър Танев

Във връзка с обсъжданите в медийното пространство извършени обстоятелствени проверки в Пазарджишка област Нотариалната камара на Република България припомня основните елементи на тази процедура.

Нотариусът издава констативен нотариален акт при липса...

05 Март 2024 г.
Заповед № СД-05-26/01.03.2024 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване

Уважаеми дами и господа,

Информирам Ви, че със Заповед № СД-05-26/01.03.2024 г. министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване.

Изпитът ще се проведе на 24.04.2024 г. и 25.04.2024 г. от 09.00 ч...

Страници