Проведе се кръгла маса на тема „Актуални проблеми на саморъчните завещания - мерки за борба със злоупотреби“

На 23.04.2024 г. в зала 134 на Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Актуални проблеми на саморъчните завещания - мерки за борба със злоупотреби“.

В дискусиите участваха- Светлана Калинова-съдия от ВКС, Даниела Георгиева и Лиляна Кузманова -представители на Министерството на правосъдието, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р Анна Станева-СУ, доц. д-р Стоян Ставру, адв.Валя Гигова -заместник-председател на ВАС, Димитър Танев-председател на Съвета на нотариусите, председателят на Комисията по правни въпроси към НС и други.

На кръглата маса бяха обсъдени актуалната съдебна практика относно противопоставимостта на вписването на саморъчните завещания, актуализиране законодателната уредба, касаеща издаването на удостоверения за наследници и предложението на Нотариалната камара от 20.02.2024 г. до МП за уведомяване на всички наследници по закон за времето и мястото на обявяване на завещанията. Представена бе и информационната система на Нотариалната камара, създадена на основание чл.28б ЗННД, която съдържа база данни за 98 522 завещания. Защитена бе тезата, че частта от информационната система на Нотариалната камара за завещанията представлява регистър на завещанията, поради факта, че хронологично във времето съдържа еднотипна нормативно определена информация за действията предвидени в ЗН досежно тези актове.

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите