Поздравление на Председателя на Съвета на нотариусите по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите

Днес е Денят на Конституцията!

 

Позволете ми от името на Съвета на нотариусите да Ви поздравя с професионалния празник на юристите, както Вас, така и служителите в нотариалните кантори и вашите семейства!

Нека все така хилядите граждани, които ежедневно посещават канторите ни, имат доверие към нас като юристи и уважение към отговорността, която носим като нотариуси!

Да си пожелаем здраве и непрекъснато самоусъвършенстване в правното познание!

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара