08 Окт. 2021 г.
В брой 84/08.10.2021 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Решение № 11 по к. д. № 7/2021 г. от 30.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

В Държавен вестник брой 84 от 08.10.2021 г. е обнародвано Решение № 11 по к. д. № 7/2021 г., от 30.09.2021 г., с което Конституционния съд обяви за противоконституционни разпоредбите на на чл. 143, ал. 1 , предложение второ от Закона...

08 Окт. 2021 г.
Среща на представители на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара с министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов

Уважаеми дами и господа,

На 01.10.2021 г. в Министерство на правосъдието се  проведе среща между министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, заместник-министър Иван Демерджиев, а от страна на Нотариалната камара присъстваха председателя на Съвета на нотариусите ...

05 Окт. 2021 г.
Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE) - 17.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. се проведе Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE). Събранието се проведе присъствено в Будапеща, Унгария. Съвместно със законодателната среща на 16-17.09.2021 г. бяха проведени и семинари на теми от...

04 Окт. 2021 г.
Почина нотариус Сашенка Константинова

Уважаеми колеги,

Завинаги ни напусна нашият скъп колега и приятел Сашенка Константинова, нотариус с район на действие - съдебен район на РС-Бяла

От името на Нотариалната камара бих искал да отправя искрени съболезнования към нейното семейство, близки и приятели, както и към...

03 Септ. 2021 г.
Заповед № СД-05-175/03.09.2021 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване

Уважаеми дами и господа,

Информирам Ви, че със Заповед № СД-05-175/03.09.2021 г. министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване.

Изпитът ще се проведе на 20.10.2021 г. и 21.10.2021 г. от 09.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, находяща се...

16 Авг. 2021 г.
Почина нотариус Анета Томова

Уважаеми колеги,

 

Завинаги ни напусна нашият скъп колега и приятел Анета Томова, нотариус с район на действие - съдебен район на РС-София.

От името на Нотариалната камара бих искал да отправя искрени съболезнования към нейното семейство, близки и приятели, както и към...

Страници