Споразумение за сътрудничество между Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Република Франция

Уважаеми дами и господа,

Днес (27.04.2023 г.) в сградата на Министерство на правосъдието бе подписан поредният договор за сътрудничество между Президента на Висшия съвет френския нотариат - Софи Сабо-Барсе и Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България - нотариус Димитър Танев.

Домакин на срещата бе заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова.

Присъстваха още Валери Велин - нотариус от Париж и координатор на връзките между българския и френския нотариат, Патриция Льофре -ръководител на Служба към Висшия съвет към френския нотариат, Луиза Стоева-Председател на Дисциплинарната комисия на камарата и членовете на Съвета на нотариусите - Антони Гетов, Ивайло Иванов, Даниел Николов, Нели Лукова.

Подписаният договор е пети между двата нотариата и е израз на дългогодишното сътрудничество, породено от сходството на системите на вписване и нотариалното приятелство.

Председателят на Съвета на нотариусите Димитър Танев, припомни посещението в информационния център на френския нотариат в гр. Венел и заяви, че българските нотариуси са готови да приемат предизвикателството на новите технологии. Българският нотариат има своя концепция за използване на електронен автентичен акт при изграждане на дигитален имотен регистър, както и на дистанционно онлайн удостоверяване на личността, с оглед задоволяване потребностите на гражданите и бизнеса.