Семинар на тема „Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“ - 26-27 май 2022 г.

Уважаеми дами и господа,

На 26 и 27 май 2022 ще се проведе третият обучителен семинар по Европейския проект „LIGHT–Legal competency to prevent AML/CFT: illuminating dark corners (light-aml.eu), финасиран по Програма Правосъдие на Европейския съюз (Grant Agreement 101007890). Обучението у нас ще се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България.

Обученията имат за цел изследване на развитието и ефективността на законодателните мерки, въведени на национално и европейско ниво, целящи предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма  и ролята на нотариусите и адвокатите при прилагането на тези норми. Темата на предстоящия международен обучителен семинар в София, организиран от Асоциацията за жените-адвокати, е:

Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“.

Желаещите да участват в семинара български адвокати и нотариуси следва да се регистрират до 23 май 2022 година  като изпратят попълнена регистрационна форма на имейл-адрес: lightprojectbg@gmail.com  

Обучението ще бъде на български и английски език с осигурен симултанен превод.

С подробна програма за събитието, както и с регистрационна форма можете да се запознаете в прикачените към настоящото съобщение файлове.

 

С уважение,

Административен секретар