Антони Велков Гетов (031)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1142
Адрес: 
бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1
Телефон: 
989 04 32
Факс: 
986 45 19
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Ива
Иванова
Алексова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.