Антони Велков Гетов (031)

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Code postal: 
1142
Address: 
бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1
Telephone: 
989 04 32
Fax: 
986 45 19
Дата на вписване: 
27 aoû 1998 г.
Ива
Иванова
Алексова

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.