Анелия Петрова Карабенчева (010)

Нотариус

Район: 
Бяла Слатина
Град: 
Бяла Слатина
Пощенски код: 
3200
Адрес: 
ул. Климент Охридски № 23, етаж 1
Телефон: 
0915/82 936
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Елисавета
Георгиева
Митова

Помощник-нотариус

Град: 
Бяла Слатина