Анелия Петрова Карабенчева (010)

Notary

Region: 
Бяла Слатина
Ville: 
Бяла Слатина
Code postal: 
3200
Address: 
ул. Климент Охридски № 23, етаж 1
Telephone: 
0915/82 936
Дата на вписване: 
24 aoû 1998 г.
Елисавета
Георгиева
Митова

Notary Assistant

Ville: 
Бяла Слатина