Апелативен съд гр. Велико Търново обхваща следните Окръжни съдилища: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, РУСЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

 

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Петко Кънчевски, рег. № 580, с район на действие РС гр. Велико Търново.