Иван Асенов Иванов (007)

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Пощенски код: 
5800
Адрес: 
ул. Бъкстон 5, офис № 15
Телефон: 
064/80 15 80
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Веселина
Иванова
Иванова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2020 г. до 11.01.2022 г.