Иван Асенов Иванов (007)

Notary

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Code postal: 
5800
Address: 
ул. Бъкстон 5, офис № 15
Telephone: 
064/80 15 80
Дата на вписване: 
24 aoû 1998 г.
Веселина
Иванова
Иванова

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2018 г. до 11.01.2020 г.