18 mar 2009 г.
Изменение на Наредба N 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, В брой 20 на Държавен вестник от 17.03.2009г. бе публикувано изменение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, с което изменение информационната система на Нотариалната камара вече е факт. В срок от 10 дни на сайта на Нотариалната камара ще...

17 mar 2009 г.
Заповед на Министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване на 12 и 13 май 2009 година

На основание чл. 46 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване, министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-157/17.03.2009 г. за провеждане на изпит за помощник-нотариуси...

16 mar 2009 г.
Уточнение към справките във връзка с писмото на Върховна касационна прокуратура

Уважаеми колеги, Във връзка с изпращането на справките, чието правно основание е писмо от Върховна касационна прокуратура с изх. № 65 / 2009г. от 25.02.2009г. (което е качено на сайта на Нотариалната камара от 04.03.2009г.), проведох разговор със зам.-главния прокурор  Валери Първанов.

...

13 mar 2009 г.
Посещение на Регионалния съвет на нотариусите при Апелативен съд на град Версай, Франция и семинар със Софийската нотариална колегия

В периода 12-15 март 2009 година на посещение в България ще бъде делегация на побратимения с Нотариалната колегия на град София, Регионален съвет на нотариусите при Апелативен съд на Версай, Франция.

Програмата на френските колеги включва както културния мероприятия, като посещение на...

13 mar 2009 г.
Съвместен семинар на Нотариалната камара и Службите по вписванията на тема „Практически проблеми на правоприлагането в Службите по вписвания”

На 4 април 2009 година, в гр. Хисаря, хотел „Аугуста” ще се проведе съвместен семинар на Нотариалната камара на Република България и Службите по вписванията на тема „Практически проблеми на правоприлагането в Службите по вписвания”.

Семинарът ще започне на 4 април 2009 година от 10.30...

13 mar 2009 г.
Пролетен семинар с нотариуси от страната, Русия и Германия

На 28 – 29 март 2009 година в хотел „Самоков”, Боровец ще се проведе пролетния семинар с нотариуси от страната, Русия и Германия.

На семинара ще се разискват следните теми : „Европейският автентичен акт”, „Европейско частно дружество”, „Информационна...

Pages