Промени в Правилника по вписванията

Във връзка със съобщенията от 8 декември 2008 г. и 20 февруари 2009 г., получихме сбор от материали и конкретен анализ (изготвен от нотариус Светлана Миленкова) от Софийската нотариална колегия.

Моля, колегите от градовете Пловдив, Варна, Бургас също да групират сигналите, за да може преди семинара, който имаме намерение (необходима е санкцията на Министерството на правосъдието) да организираме през месец април със съдиите по вписванията, да анализираме систематично грешките, като ги отнесем към съответните текстове от Правилника за вписванията, както и следващите от тях действия на техническите сътрудници. Без такова систематизиране рискуваме един такъв семинар да премине в много излишни приказки.

Своевременното представяне на такъв тип данни е от голямо значение за най-важната дейност в момента, а именно промените по Правилника по вписванията, с чиито норми ще трябва да се съобразяваме всички, нотариуси, съдии по вписванията, технически сътрудници. Концепцията на Нотариалната камара до момента се възприема от работната група, въпреки че последното заседание на 23.02 протече емоционално, като може би точният термин е „бурно”. Позицията на камарата е ясна за всички - съществена е единствено правната аргументация и фактът, че правилника е само една брънка от нормения комплекс, регулиращ и защитаващ правото на собственост.

Димитър Танев