18 nov 2008 г.
Oспорване на заповеди за вписване в Нотариалната камара

Информация за оспорване на заповедите за вписване в Нотариалната камара на класираните за съответните съдебни райони кандидати за нотариуси можете да видите ТУК и на сайта на Върховния административен съд. Заповедите подлежат на обжалване по реда на...

03 nov 2008 г.
Съюзът на юристите в България и Министерство на правосъдието на 31 октомври организираха национална конференция под патронажа и с участието на Президента на Република България, на тема: "Имотни измами - проблеми и противодействие"

Целта на конференцията бе да се анализират съществуващите проблеми при измамите със собствеността и да се предложат конкретни решения за тяхното преодоляване.

Конференцията бе открита от Президента Георги Първанов и г-н Владислав Славов - Председател на СЮБ. Участие в дискусиите взеха...

23 oct 2008 г.
Сигнално писмо от Софийска районна прокуратура

Писмото може да видите тук.

21 oct 2008 г.
Решение на ВАС за встъпителната вноска към нотариалната камара

Върховният административен съд, петчленен състав с Определение № 10618 от 16.10.2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определението от 18.06.2008 година по адм.дело № 2939/2008 година на Върховния административен съд, трето отделение, а именно: оставя без разглеждане подадената от Мминистъра на правосъдието...

14 oct 2008 г.
Съобщение до нотариусите с влязла в сила заповед за вписване съгласно чл. 12, ал. 3 ЗННД и одобрен от министъра на правосъдието образец от печат

Вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите, след представяне на следните документи:

- Влязла в сила заповед на Министъра на правосъдието;- Писмена декларация за липса на пречки по чл. 9 от ЗННД;- Посочва се адресът на нотариалната кантора...

03 oct 2008 г.
Решение на Столичен общински съвет за пълна забрана за извършване на сделки от страна на "Софийски имоти" ЕАД

С пълния текст на Решение № 517 на Столичен общински съвет от 11.09.2008 г. можете да се запознаете ТУК.

Pages