26 jan 2009 г.
Указания за ползване на услугата отдалечен достъп чрез интернет

Уважаеми колеги,информираме Ви, че указанията за ползване на услугата „Отдалечен достъп” чрез интернет са качени на следния интернет адрес: www.registryagency.bg   

19 jan 2009 г.
Съобщение до всички нотариуси с неиздължени вноски към Нотариалната камара за 2008 г.

Съгласно решение на Съвета на нотариусите от 17.01.2009 г., имената на нотариусите, които не заплатят вноските си към Нотариалната камара до 23.01.2009 г. ще бъдат публикувани на сайта на Камарата.

За неплатилите годишните си вноски за 2008 г. до 23.01.2009 г. ще се пристъпи към...

19 jan 2009 г.
3 и 4 брой от Нотариален бюлетин

Уважаеми колеги,

приканвам всички, които не са получили 3 и/или 4 брой от Нотариален бюлетин да сигнализират в Нотариалната камара, за да им бъде изпратен нарочно.

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

Димитър Танев

16 jan 2009 г.
Интервю на Адела Кац, зам.-председател на Съвета на нотариусите

За да видите интервюто - ТУК.

15 jan 2009 г.
Определяне на дължимия местен данък

Уважаеми колеги,Обръщаме ви внимание, че при определяне на дължимия местен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, трябва да имате предвид разпоредбите на Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните...

11 déc 2008 г.
Проект за изменение на правилника за вписване.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Проект за изменение на Правилник за вписване, който беше обсъден в Министерство на правосъдието на 09.12.2008 г. в 16:00 часа. Проектът е изготвен от Агенция по вписванията. Моля Ви да дадете, ако счетете за необходимо, писмените си становища до 16....

Pages