09 juin 2009 г.
Стажуване в нотариална кантора

В съответствие с промените в Закона за съдебната власт, чл. 297, ал. 3 (ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г.), стажът за придобиване на юридическа правоспособност „ се провежда в районен съд, в окръжен съд, в районна прокуратура и в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел, както и при адвокат и...

08 juin 2009 г.
Информационна система "Единство". Изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с измененията в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, Информационната система "Единство" е вече законов факт. За информация виж ДВ, бр. 42.              

Изменение ...

08 juin 2009 г.
Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Таблица за нотариални и саморъчни завещания изтеглете от ТУК.Таблица за оттеглени пълномощни за 2008 година можете да изтеглите от ТУК...

05 juin 2009 г.
Относно справките за районите с влезли в сила кадастрални карти създадени по реда на ЗКИР

Уважаеми колеги,На 4 юни 2009 г. проведох среща с изпълнителния директор на АГКК, г-н Цветен Боев и ръководителя на Службата по вписвания, гр. София съдия по вписванията Илияна Дикова.Срещата бе във връзка с изпратеното от мен писмо на 18.03.2009 г. относно съдържанието на справките от...

26 mai 2009 г.
Постановление № 109 на Министерски съвет от 12 май 2009 година

Днес, в бр. 39 на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 109 на Министерски съвет от 12 май 2009 година, с което се изменя Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Постановлението можете да видите...

26 mai 2009 г.
Становище на Министерството на правосъдието относно приложението на Закона за енергийната ефективност

Поместваме за информация становището на Министерство на правосъдието относно приложението на Закона за енергийната ефективност. Виж ТУК

Pages