16 oct 2009 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с проведената Първа национална спартакиада на нотариусите в Република България и семинар на тема "Новият семеен кодекс", представяме на Вашето внимание информация за заснетите видео и аудио материали. За повече информация вж. ТУК...

16 oct 2009 г.
Отпаднал проект за изменение на ЗННД

Проектът за изменение

 Колеги, днес сутринта ми се обадиха от Министерството на правосъдието и ми обясниха, че тези промени не могат да станат факт. Действително тези текстове не са концепцията на Нотариалната камара за създаване на Депозитна каса, но поставяха началото на правната й...

09 oct 2009 г.
Съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия, 7-8 ноември 2009 г., "Perun Lodge hotel", гр. Банско

На 7 и 8 ноември 2009 г. в "Perun Lodge hotel" Банско ще се организира съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия. Темата на семинара е "Режим на упълномощаване съгласно руското и българското законодателство".

Поради краткия срок до провеждане на семинара и ограничения...

08 oct 2009 г.
Проект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Тази седмица, в изпълнение на приетата от Правителството законодателна Програма на МС за периода 01 септември – 31 декември 2009г., относно „забрана за разплащане в брой при сделки с недвижими имоти”, в Министерство на правосъдието се работи по проект за изменение на ЗННД. Предлагаме на Вашето...

08 oct 2009 г.
Среща в Комисията за защита на личните данни

Днес, 7 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе работна среща на представители на Нотариалната камара в лицето на нот. Красимир Анадолиев, зам.-председател на Съвета на нотариусите, нот. Красимир Катранджиев, нот. Камен Каменов, членове на съвета и административня...

06 oct 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси и помощник-нотариуси

Заповед № ЛС-И-964/30.09.2009 г. на Министъра на правосъдието, с която се насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване на 19 и 20 ноември 2009 г.

Образец на заявление, виж ТУК...

Pages