09 oct 2009 г.
Съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия, 7-8 ноември 2009 г., "Perun Lodge hotel", гр. Банско

На 7 и 8 ноември 2009 г. в "Perun Lodge hotel" Банско ще се организира съвместен семинар с Федералната нотариална камара на Русия. Темата на семинара е "Режим на упълномощаване съгласно руското и българското законодателство".

Поради краткия срок до провеждане на семинара и ограничения...

08 oct 2009 г.
Проект за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Тази седмица, в изпълнение на приетата от Правителството законодателна Програма на МС за периода 01 септември – 31 декември 2009г., относно „забрана за разплащане в брой при сделки с недвижими имоти”, в Министерство на правосъдието се работи по проект за изменение на ЗННД. Предлагаме на Вашето...

08 oct 2009 г.
Среща в Комисията за защита на личните данни

Днес, 7 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе работна среща на представители на Нотариалната камара в лицето на нот. Красимир Анадолиев, зам.-председател на Съвета на нотариусите, нот. Красимир Катранджиев, нот. Камен Каменов, членове на съвета и административня...

06 oct 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси и помощник-нотариуси

Заповед № ЛС-И-964/30.09.2009 г. на Министъра на правосъдието, с която се насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване на 19 и 20 ноември 2009 г.

Образец на заявление, виж ТУК...

02 oct 2009 г.
Ателие-дискусия на Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията

Днес, 2 октомври 2009 г. Нотариалната камара на Република България бе домакин на третото ателие-дискусия, организирано от Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещанията. Мероприятието се проведе в хотел Радисън САС и бе открито от Председателя на Асоциацията, нотариус Карел Тобак...

02 oct 2009 г.
Информация за изпълнение на задълженията на нотариусите във връзка с иформационната система „Единство”

Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание образователна информация от Наско Борисов, юрист – ръководител поддръжка и актуализация в „Сиела”, включително и на „Нотариус Футурум”, с която да добиете необходимата най-обща представа за естеството на действията, които вършим и трябва да извършим...

Pages