30 sep 2009 г.
Промени в ЗБДС и ЗННД

Днес, 30 септември 2009 г. се проведе заседание на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Бях поканен да взема участие в работата на комисията, на която депозирах становище на Нотариалната камара, в което подкрепяме предложените текстове, чието съдържание можете да видите в съобщението...

30 sep 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси във връзка с влизането в сила на Семейния кодекс

Предоставяме на вниманието на всички нотариуси материали във връзка с новия Семеен кодекс. По тези въпроси има публикувани в Нотариален бюлетин следните статии на проф. д.ю.н., чл. кор. Цанка Цанкова:

Нотариален бюлетин, бр.2, 1999 г., Имуществено брачният режим в проекта за нов Семеен...

24 sep 2009 г.
На вниманието на всички нотариуси!

Уведомление от Посолството на Република България в Букурещ за анулирано пълномощно.

18 sep 2009 г.
Среща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Вчера, 17 септември, се състоя среща между Директора на АГКК, инж. Цветен Боев, служители на Агенцията и Димитър Танев, Председател на Нотариалната камара, Красимир Анадолиев, Зам.-председател и Денчо Денчев, Председател на Нотариалната колегия към АС гр. Велико Търново.

Срещата не...

18 sep 2009 г.
Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Уважаеми колеги,Представяме на вашето внимание таблиците за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Напомняме Ви, че сроковете за въвеждането и изпращането на тези данни е съобразно пар.5 и пар.6 от ЗР на Наредба № 32 за...

16 sep 2009 г.
Среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството с България към Висшия съвет на Френския нотариат с екип на Министерството на правосъдието

Колеги,

Днес, 16 септември 2009 г. по покана на Нотариалната камара на Република България в Министерството на правосъдието се състоя среща на г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция и нот. Пиер Беке, отговарящ за сътрудничеството...

Pages