23 Окт. 2008 г.
Сигнално писмо от Софийска районна прокуратура

Писмото може да видите тук.

21 Окт. 2008 г.
Решение на ВАС за встъпителната вноска към нотариалната камара

Върховният административен съд, петчленен състав с Определение № 10618 от 16.10.2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определението от 18.06.2008 година по адм.дело № 2939/2008 година на Върховния административен съд, трето отделение, а именно: оставя без разглеждане подадената от Мминистъра на правосъдието...

14 Окт. 2008 г.
Съобщение до нотариусите с влязла в сила заповед за вписване съгласно чл. 12, ал. 3 ЗННД и одобрен от министъра на правосъдието образец от печат

Вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите, след представяне на следните документи:

- Влязла в сила заповед на Министъра на правосъдието;- Писмена декларация за липса на пречки по чл. 9 от ЗННД;- Посочва се адресът на нотариалната кантора...

03 Окт. 2008 г.
Решение на Столичен общински съвет за пълна забрана за извършване на сделки от страна на "Софийски имоти" ЕАД

С пълния текст на Решение № 517 на Столичен общински съвет от 11.09.2008 г. можете да се запознаете ТУК.

03 Септ. 2008 г.
Решение на Министерски съвет от заседание, проведено на 07.08.2008 г.

Във връзка със заведени дела срещу Република Франция и Федерална република Германия относно изискването за гражданство за достъп до професията нотариус, на свое заседание на 07.08.2008 г. Министерски съвет взе следното решение:

1. Одобрява доклада на министъра на правосъдието и...

04 Юли 2008 г.
Съобщение до всички нотариуси в страната

Уважаеми колеги,

Дежурствата в съботните дни не са свързани с никакви задължения по ЗННД, ГПК и каквато и да е дисциплинарна отговорност. Личен избор на всеки нотариус е да реши, дали да удостоверява в неработно време и какви удостоверявания да извършва, поради невъзможността да се правят...

Страници