Tаблици за въвеждане на данните по чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Таблица за нотариални и саморъчни завещания изтеглете от ТУК.Таблица за оттеглени пълномощни за 2008 година можете да изтеглите от ТУК.Таблица за оттеглени пълномощни за 2009 година можете да изтеглите от ТУК.Таблица за пълномощни за 2008 година можете да изтеглите от ТУК.Таблица за пълномощни за 2009 година можете да изтеглите от ТУК.Указания за работа с таблиците изтеглете от: оттеглени пълном.; пълном.; сам. зав.