30-ти Международен конгрес на нотариусите през ноември 2022 г. в Мексико, организиран от Международния съюз на латинския нотариат (UINL). Сформиране на екип за изготвяне на национален доклад за дейността на българския нотариат.

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че през месец ноември 2022 г. в Мексико са планирани законодателни срещи на Международния съюз на латинския нотариат (UINL) едновременно с провеждането на 30-ти Международен конгрес на нотариусите. С оглед на тези срещи всеки национален нотариат следва да изготви национален доклад по тема от важно значение за нотариалната дейност. Националните доклади ще бъдат използвани за изготвянето на обобщен годишен доклад, който включва данни за всички нотариати, които членуват в Международния съюз на латинския нотариат. Темите, които са предложени за разработване са:

1.  „Упражняването на нотариалната функция, свързана с възстановяването на националните икономики в следпандемичния период“ и 

2. „Упражняване на нотариалната функция във виртуалната сфера”. 

При желание за включване в екипа за разработване на националния доклад за България, моля да информирате администрацията на Нотариалната камара на Република България за това, както и за предпочитаната от вас тема, на мейл chamber@notary-chamber.bg , в срок до 20 февруари 2022 г.

Предварително благодарим за вниманието и оставаме на ваше разположение за всякаква допълнителна информация.

 

Нотариална камара на Република България