25 години Съвет на нотариатите на Европейския съюз

Уважаеми дами и господа,

На 5 декември в сградата на Европейския парламент в Брюксел, Белгия се състоя тържественото отбелязване на 25-ата годишнина на Съвета на нотариатите на Европейския съюз. Честванията се проведоха под надслов : "Съветът на нотариатите на ЕС- 25 години в услуга на правосъдието, свободата и сигурността". В конгресната част на събитието, обръщение към аудиторията отправиха - г-н Мариус Колер, председател на СНЕС, г-жа Тина Астола- представител на Европейската комисия, г-н Хосе Маркеньо де Яно- председател на Международния съюз на нотариатите, г-н Кристиан Силвиу Бусои - член на Европейския парламент, г-н Даниел Буда - член на Европейския парламент, г-н Стефан Лайенбергер-Главен секретар на комисията по правосъдие към Европейската комисия и г-н Раул Радой-генерален секретар на СНЕС.

Модераторите на форума поздравиха всички нотариуси в Европа по повод внушителната годишнина, като изразиха признателността си за високия професионализъм, ползотворен труд и висококвалифицирана юридическа дейност през годините.

На 6 декември в конгресната зала на хотел Щтайгенбергер Уилчър се проведе Общо събрание на СНЕС, което беше прощално заседание на председателя на СНЕС- д-р Мариус Колер, поради изтичане на мандата му. Считано от януари 2019 г., начело на организацията, в качеството си на председател на СНЕС, ще застане г-н Пиер-Люк Вожел-заместник-председател на Френския нотариат.

В рамките на заседанието бяха подложени на гласуване кандидатурите за нови членове на борда на директорите на Съвета на нотариатите на ЕС, като единодушно, за член на борда, бе избран г-н Димитър Танев-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара.

Г-н Колер, в своя доклад, подчерта отличните си впечатления от провелия се през октомври в гр. София - Конгрес на българските нотариуси, честващ 20 години от създаването на Нотариална камара на Република България, като специално благодари на Председателя Танев за мащабната организация и хубавите моменти, които е споделил със своите български приятели и колеги.

С уважение,

Гергана Франсис

Административен секретар