16 април - Ден на Българската Конституция и професионален празник на юристите.

Уважаеми колеги,

Честит ден на Конституцията и юриста!

Ролята на Конституцията е да бъде израз на върховното единство на волята на българския народ и отражение на общочовешките ценности  и идеали. Независимо от духа на епохата , основополагащите принципи в Основния закон са непреходни и трябва да се стремим да ги съхраняваме и прилагаме по пътя към модерна европейска държавност!

На юристите се пада нелеката задача да съблюдават за законността и да гарантират правата и свободите на всеки един гражданин! Нека продължим да следим  за правната сигурност, защото правовата държава е неотменимо условие за изграждането на едно демократично и справедливо общество!

Честит празник!

С пожелание за здраве и професионални успехи!

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на 

Нотариална камара на Република България