Тържествена церемония на СЮБ по повод 140 години от приемането на Търновската конституция и деня на юриста. Връчване на годишните награди на СЮБ.

     

      Уважаеми колеги,

      На 17.04.2019 г., в заседателната зала на СЮБ се състоя организираната от Съюза на юристите в България, тържествена церемония по повод отбелязване на 140 години от приемането на Търновската конституция и деня на юриста. Церемонията бе открита  от  председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. На тържеството присъстваха заместник-председателят на 44-тото Народно събрание – г-н Явор Нотев,  вицепрезидентът на Република България– Илияна Йотова, Председателят на Конституционния съд - г-н Борис Велчев, представляващият Висшия съдебен съвет- г-н Боян Магдалинчев, председателят на  Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, Министърът на правосъдието-г-н Данаил Кирилов ,председателят на Висшия адвокатски съвет - адвокат Ралица Негенцова, конституционни съдии и други представители на юридическата общност. 

     Част от тържествената програма на събитието беше връчването на ежегодните награди, с които СЮБ отличава изявили се в професионалната си дейност юристи. Сред номинираните бе и председателят на Нотариалната камара - нотариус Красимир Анадолиев, който по предложение на Централния съвет на СЮБ бе награден с най-високото отличие на Съюза - "ПОЧЕТЕН ЗНАК на СЮБ  за професионални постижения и активна съюзна дейност".

 

С уважение,

Административен секретар на НК