Среща на председателя на Съвета на нотариусите с министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов

Уважаеми дами и господа,

На 03.06.2021 г. се проведе среща между служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов, заместник-министър Иван Демерджиев и председателя на Съвета на нотариусите нот. Красимир Анадолиев и заместник-председателя нот. Луиза Стоева.

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, касаещи нотариалната дейност. Бяха дискутирани възможни механизми и способи за повишаване на професионалната подготовка на нотариусите, с оглед обществената значимост на функциите които изпълняват, както и във връзка с еднаквото прилагане на закона.

Беше констатирано  доброто взаимодействие между Нотариалната камара и Инспектората на Министерство на правосъдието по Закона за съдебната власт.

 Предмет на разговора бе и текущият проект на Министерство на правосъдието за „Реализиране на национален регистър на пълномощните”.

Председателят на Съвета на нотариусите изтъкна положените усилия, от страна на Нотариалната камара и нейните членове, по време на пандемията от Covid 19 през миналата 2020 г. и настоящата 2021 г., с цел гарантиране достъпа до нотариална услуга през този период.

Към министъра на правосъдието бе поставен и въпросът за текущото „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ и евентуалното отражение на тази промяна върху нотариалната дейност.   Нотариалната камара се ангажира, да изпрати своето становище по тези въпроси до ВСС и до Министерство на правосъдието, а от страна на  Министерство на правосъдието бе поет ангажимент за следваща среща по този въпрос, както и представители на Нотариалната камара да бъдат поканени при сформирането на работни групи и да участват при обсъждането на бъдещи промени в законодателството.

 

Нотариална камара на Република България