Семинар на Нотариалната камара - 23.11.2019 г.

Уважаеми дами и господа,

На 23.11.2019 г. в хотел „Маринела“ се проведе Семинар на Нотариалната камара на тема «Актуална съдебна практика по ЗУТ. Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22 август 2019 г.».   Лектор на семинара беше съдия Камелия Маринова - съдия във Върховен касационен съд, която направи подробна презентация по темите на семинара, включваща и актуална практика на ВКС . Семинарът  протече при  огромен интерес, като  над 450 колеги нотариуси и помощник-нотариуси взеха активно участие в него. След изложението на съдия Маринова, последва дискусия по поставени от участниците конкретни въпроси.

Благодарим на всички колеги, присъствали на организирания от Нотариалната камара семинар, както и за активното им участие при последвалите дискусии. Резюме на изложението на съдия Маринова ще бъде изпратено до всички колеги, както и публикувано на страниците на Нотариален Бюлетин.

 

Нотариална камара на Република България