Решения, взети в рамките на Общо събрание на Нотариалната камара, провело се на 24.02.2024 г.

Уважаеми дами и господа,
 
На 24 февруари 2024 г., в грандхотел „Милениум“ - София, се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България. В откриването на събранието с поздравление към участниците се включи заместник-министърът на правосъдието – г-н Георги Николов.
 
Съгласно точките от Дневния ред, Общото събрание на НК взе следните решения:

1.    Общото събрание прие докладите на Председателите на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2023 г.;
 
2.    Общото събрание на НК реши да бъде запазен размерът на застрахователната сума по чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 
3.    Общото събрание на Нотариалната камара взе решение да бъде запазен размерът на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите.
 
4.    Общото събрание прие Бюджет на Нотариалната камара за 2024 г.
 
В течение на дискусиите бе взето решение Съветът на нотариусите да изготви актуализирани Указания за прилагане Тарифата за нотариалните такси. Общото събрание на Нотариалната камара възложи на Съвета на нотариусите да сформира работна група, която да извърши анализ на съществуващите системи за определяне размера на годишна вноска на членовете на нотариатите в Европа.

 
С уважение,
Административен секретар на НК