Почина нотариус Сашенка Константинова

Уважаеми колеги,

Завинаги ни напусна нашият скъп колега и приятел Сашенка Константинова, нотариус с район на действие - съдебен район на РС-Бяла

От името на Нотариалната камара бих искал да отправя искрени съболезнования към нейното семейство, близки и приятели, както и към служителите в нотариалната кантора.

Поклон пред светлата й памет!

 

Председател на Съвета на нотариусите