Поздравление на Председателя на Съвета на нотариусите по повод Деня на Конституцията и юриста

Уважаеми колеги, 

Бих искал да поздравя всички нотариуси, помощник-нотариуси и служители в нотариалните кантори по повод Деня на Конституцията и юриста. Тази година се навършват 140 години от приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г. – символ на следосвобожденска и съвременна България. Нека дейността ни продължава да е пример за правна стабилност, за сигурността на гражданските правоотношения, както и да допринася за повишаване на доверието на гражданите към отговорната и общественозначима професия - Нотариус. Пожелавам на всички здраве, лични успехи и много професионални постижения! Честит и весел празник!   

 

Красимир Анадолиев,

Председател на Съвета на нотариусите на НК