Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE) - 17.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. се проведе Общо събрание на Съвета на нотариатите на ЕС (CNUE). Събранието се проведе присъствено в Будапеща, Унгария. Съвместно със законодателната среща на 16-17.09.2021 г. бяха проведени и семинари на теми от значим интерес за нотариалната професия: „Ценностите на европейския нотариат и съвременната технологична и обществена революция“, както и „Добри практики по адаптиране на нотариалната дейност“.

Събранието беше водено от председателя на CNUE, г-н Адам Тот. Встъпително слово изнесе почетния гост на събитието г-жа Джудит Варга – министър на правосъдието на Унгария.  В речта си тя изтъкна убеждението си, че предизвикателствата са единствено нови възможности за развитие. Министърът на правосъдието напомни, че CNUE играе решаваща роля при представляването на нотариусите на Европа особено в контекста на съвременните условия.

Една от точките от дневния ред бе избирането на г-н Джампаоло Маркос в качеството му на представител на италианския нотариат за заместник-председател на CNUE за 2021 г. и съответно председател за 2022 г. в следствие на оставката на г-жа Валентина Рубертели с цел осигуряване оптимална подготовка за бъдещото италианско председателство на организацията.

Основни теми, предмет на обсъждане по време на събранието, бяха последиците от пандемията от COVID-19 за нотариалната дейност,  придвижването на националните планове за възстановяване, както и възможни теми на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа. Генералният секретар на CNUE, г-н Раул Радой, също така презентира преработени насоки за Европейската нотариална мрежа (ENN) заедно с новия уебсайт на  CNUE.

Подробна информация за проведеното Общо събрание и обсъдените теми ще бъде предоставена допълнително на всички колеги.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариална камара на Република България