Нотариалната камара продължава дарителската кампания в полза на лекарите и медицинските работници до 03 април 2020 г.

Уважаеми колеги,

Дарителската кампания, която Нотариалната камара организира в полза на лекарите и медицинските работници, ще продължи до петък (03 април 2020 г.) включително.

Съветът на нотариусите изказва своята благодарност към всички колеги и Регионални нотариални колегии, които се включиха в кампанията и подпомогнаха тази благородна кауза.
След приключване на дарителската кампания, Нотариалната камара ще ви информира за размера на събраните средства, които ще бъдат преведени на специалната дарителска сметка за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19, открита от Министерство на здравеопазването.

Напомняме Ви, че своите дарения можете да превеждате по сметка на Нотариалната камара, банка Уникредит Булбанк, IBAN BG75UNCR70001520744059, SWIFT/BIC UNCRBGSF.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариалната камара на Република България