Нотариалната камара организира онлайн семинар на 05.11.2021 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Нотариалната камара организира онлайн семинар на 05.11.2021 г. от 14:30 до 18:00 ч. на следните теми:

1. Електронен документ - същност и особености. Представяне и оспорване на електронни документи в Гражданския процес. Доказателствена сила на електронния документ.

2. Правна уредба, структура и елементи на електронното правосъдие.

Лектор ще бъде съдия Стефан Кюркчиев - заместник-председател на Софийски градски съд.

Стефан Кюркчиев – съдия от 2004 г., през 2006 г. става заместник-председател на Софийски районен съд. От 2010 г. е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд и от 2020 г. заема поста заместник-председател на ГО, първоинстанционни състави в Софийски градски съд.

Стефан Кюркчиев е лектор в областта на материалното и процесуалното право, както и автор на множество научни публикации, сред които: „Заповедното производство“ - изд. „Сиела“, „Неизпълнение на договора“ - изд. „Труд и право“ /в съавторство/, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ - изд. „Труд и право“ /в съавторство/ и др.

Оставаме на разположение за повече информация и съдействие.

 

Нотариална камара на Република България