Нотариалната камара и Национално сдружение на общините в Република България организират онлайн обучения, свързани с правомощията на местната администрация за извършване на нотариални удостоверявания и работа с ИС„Единство“

Национално сдружение на общините в Република България, съвместно с Нотариалната камара на Република България, стартират провеждането на онлайн обучения, свързани с правомощията на местната администрация за извършване на нотариални удостоверявания и работа с Информационна система „Единство“, модул „Кметове“. Подобни обучения ще бъдат от голяма полза и ще повишат квалификацията на общинските служители, извършващи нотариални заверки и работещи с Информационната система на Нотариалната камара.

Обученията ще бъдат провеждани в полудневен формат с продължителност приблизително 3 учебни часа (по 45 минути) със следните основни теми:

Тема 1: Общи принципи и нормативна уредба на предоставяните от общините нотариални заверки: основни правомощия и видове нотариални заверки предоставяни от общините, технологичен ред на работния процес по изпълнението на всяка от тях, нотариални регистри и книги, които се водят от длъжностните лица, извършващи нотариални заверки в общините, печат и щемпели в кметството, определяне на нотариалните такси за различните видове нотариални услуги.

Тема 2: Практически инструкции за регистриране на нотариално заверените пълномощни за изповядване на сделки с недвижими имоти в ИС „Единство“ , модул „Кметове“ с лектор от Нотариалната камара.

Тема 3: Практически казуси. Нотариуси от съответните райони ще представят конкретни примери, които да обогатят теоретичните познания на обучаемите.

 

Предварителна програма на обученията можете да откриете в приложения файл. Конкретни дати за предстоящите обучения ще бъдат определени допълнително.

 

Административен секретар