НА ВНИМАНИЕТО НА НОТАРИУСИТЕ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА НК СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на служебните и личните електронни пощи на нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната Камара след последния проведен конкурс, е изпратено съобщение относно провеждането на ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ.

Темите, които ще бъдат представени на форума, ще засягат особеностите при прилагането на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и работата с информационните системи на Нотариалната Камара.

Практическият форум ще се проведе на 05.07.2019 г. – петък, в хотел „ВЕГА” в град София, зала „Триадица” от 10:00 часа.

Молим, да заявите вашето участие на електронната поща на Нотариалната Камара в срок до 27.06.2019 г., като в същия имейл да посочите ваши конкретни въпроси по темите на форума.

С уважение,

Адмнистративен секретар на НК